Trzecie seminarium

31 maja 2022 odbyło się kolejne seminarium onomastyczne, które poświęciliśmy zagadnieniom z zakresu antroponimii. Referentowi dziękujemy za bardzo ciekawe wystąpienie, a uczestnikom za uwagę.

Zaproszenie na trzecie seminarium

Szanowni Państwo, zapraszam Państwa na kolejne Seminarium onomastyczne, które odbędzie się 31 maja 2022 r. (wtorek) w godz. 16:00-17:00, w aplikacji Teams.Referat zatytułowany Antroponimia polskich Ormian (historia i współczesność) wygłosi dr Łukasz Trzeciak z Akademii Polskiej w Słupsku. aplikacja Teams: LINK instrukcja logowania do aplikacji Teams

Drugie seminarium

Drugie Seminarium onomastyczne już za nami. Tym razem podejmowaliśmy zagadnienia z zakresu urbanonimii ukraińskiej. Gościem seminarium był prof. Oleh Beley z Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr. Do zobaczenia w marcu!

Pierwsze seminarium

26 listopada 2021 r. odbyło się pierwsze Seminarium onomastyczne, organizowane w ramach aktywności naukowej Pracowni Onomastyki Słowiańskiej. Gościem spotkania była PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D. z Zakładu Onomastyki Instytutu Języka Czeskiego Akademii Nauk Republiki Czeskiej, która wygłosiła wykład zatytułowany Jména Romů v Čechách a na Moravě v předválečném období. Seminarium odbyło Czytaj dalej…