O nas

O nas

Powołanie Pracowni wiąże  się ze wspólnymi zainteresowaniami badaczy reprezentujących różne kraje słowiańskie i ośrodki naukowe, jak również z chęcią kontynuowania wieloletniej tradycji onomastyki wrocławskiej, którą zapoczątkował w Instytucie Filologii Polskiej UWr znakomity znawca tej materii prof. Stanisław Rospond, a którego spuściznę pielęgnowali m.in. dr Franciszek Nieckula, prof. dr hab. Bogdan Siciński, dr hab. Alicja Nowakowska, prof. UWr, dr Lucyna Tomczak, dr Romana Łobodzińska.

Pracownia Onomastyki Słowiańskiej jest jednostką o charakterze badawczo-rozwojowym i dydaktycznym.

0
Badaczy

Pracownia obecnie zrzesza ponad 30 badaczy z różnych krajów słowiańskich – z Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Chorwacji, Macedonii, Słowenii i Ukrainy.CELE PRACOWNI

Do nadrzędnych celów Pracowni Onomastyki Słowiańskiej należy:

– nawiązywanie i utrzymanie współpracy z rodzimymi i zagranicznymi ośrodkami
i jednostkami naukowo-badawczymi,

– aktywne upowszechnianie badań członków Pracowni,

– czynny udział we wspólnych konferencjach, projektach onomastycznych i inicjatywach edukacyjnych,

– ubieganie się o granty naukowe – zaktywizowanie studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz ośrodków partnerskich do współpracy w ramach przygotowywanych przez Pracownię przedsięwzięć, służącej doskonaleniu ich warsztatu badawczego poprzez możliwość uczestnictwa w dyskusjach i konsultacjach ze specjalistami.