Pierwsze seminarium

Opublikowane przez admin w dniu

26 listopada 2021 r. odbyło się pierwsze Seminarium onomastyczne, organizowane w ramach aktywności naukowej Pracowni Onomastyki Słowiańskiej. Gościem spotkania była PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D. z Zakładu Onomastyki Instytutu Języka Czeskiego Akademii Nauk Republiki Czeskiej, która wygłosiła wykład zatytułowany Jména Romů v Čechách a na Moravě v předválečném období.


Seminarium odbyło się w aplikacji Teams, a udział w nim wzięło ponad 30 badaczy z różnych słowiańskich ośrodków naukowych.

Kategorie: aktualności