Trzecie seminarium

Opublikowane przez admin w dniu

31 maja 2022 odbyło się kolejne seminarium onomastyczne, które poświęciliśmy zagadnieniom z zakresu antroponimii. Referentowi dziękujemy za bardzo ciekawe wystąpienie, a uczestnikom za uwagę.

Kategorie: aktualności