Konferencje

Konferencje

CO 22. SLOVENSKÁ ONOMASTICKÁ KONFERENCIA

GDZIE – Trnava

KIEDY – 5-7 września 2022

Więcej: https://pdf.truni.sk/katedry/ksj/aktuality?sok-2022


CO – XXII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna

GDZIE – Rzeszów

KIEDY – 14-16 października 2021

Więcej: http://mioko22.ur.edu.pl/


CO – V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura”

GDZIE – Wrocław

KIEDY – 21-22 października 2021

Więcej: https://slowianszczyzna.wordpress.com/


CO – Propria a apelativa – aktuální otázky 2 aneb Před Preslem i po něm

KDE – Praha

KDY – 19.–21. listopadu 2021

Więcej: https://kcj.pedf.cuni.cz/PEDFKCJ-110.html