Aktualności :

Trzecie seminarium

31 maja 2022 odbyło się kolejne seminarium onomastyczne, które poświęciliśmy zagadnieniom z zakresu antroponimii. Referentowi dziękujemy za bardzo ciekawe wystąpienie, a uczestnikom za uwagę.

Zaproszenie na trzecie seminarium

Szanowni Państwo, zapraszam Państwa na kolejne Seminarium onomastyczne, które odbędzie się 31 maja 2022 r. (wtorek) w godz. 16:00-17:00, w aplikacji Teams.Referat zatytułowany Antroponimia polskich Ormian (historia i współczesność) wygłosi dr Łukasz Trzeciak z Akademii Czytaj dalej…