Aktualności :

Zaproszenie na VI Słowiańszczyznę

Pracownia Onomastyki Słowiańskiej zaprasza na VI Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://slowianszczyzna.wordpress.com/

Trzecie seminarium

31 maja 2022 odbyło się kolejne seminarium onomastyczne, które poświęciliśmy zagadnieniom z zakresu antroponimii. Referentowi dziękujemy za bardzo ciekawe wystąpienie, a uczestnikom za uwagę.