PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.

PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.
Czech Academy of Sciences of Prague
stepan [na] ujc.cas.cz
Wizytówka :

– Head of the Department of Onomastics, Czech Language Institute of the Czech Academy of Sciences of Prague

– Editor-in-Chief of the journal Acta onomastica

Research: toponomastics (settlement names, non-settlement names, urban toponyms), anthroponomastics (with emphasis on onomastic expert opinions)

Major research projects: Slovník pomístních jmen v Čechách (online: spjc.ujc.cas.cz)

Published monographs:

  • ŠTĚPÁN, P. (2016): Pomístní jména v Čechách z pohledu slovotvorného. Praha: Academia, 347 s. + 24 map.
  • ŠTĚPÁN, P. (2004): Označení barev a jejich užití v toponymii Čech. Opera linguae bohemicae studentium 6. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 158 s.
Dorobek naukowy :

https://ujc.avcr.cz/zakladni-informace/pracovnici/stepan-pavel.html