PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci
ladislav.janovec [na] tul.cz
Wizytówka :

Narozen 1975, vystudoval český jazyk a ruský jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (1999), o rok získal titul PhDr., v roce 2006 získal titul Ph.D. Působil v oddělení lexikografie a terminologie ÚJČ AV ČR, na katedře českého jazyka UK PedF, v současné době působí na katedře českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Participoval na spolupráci a projektech s katedrou teoretické a slovanské jazykovědy FF BGU Minsk, EUROJOS (zaštiťující pracoviště: Lublin), s Polskou akademií věd apod. Věnuje se především otázkám současného jazyka – lexikologie, slovotvorby, frazeologie a kognitivní lingvistiky. Vede řadu bakalářských, diplomových i disertačních prací. Je členem České asociace rusistů, Jazykovědného sdružení ČR a sdružení Antropolingva. Byl hlavním organizátorem několika konferencí: Český jazyk očima mladých doma i ve světě, Apelativa a propria – aktuální otázky, Apelativa a propria – aktuální otázky II, Svět v obrazech a ve frazeologii, Svět v obrazech a ve frazeologii 2.

Dorobek naukowy :

LINK