mgr Olga Kowalczyk

mgr Olga Kowalczyk
Uniwersytet Wrocławski
olga.kowalczyk [na] uwr.edu.pl
Wizytówka :

Doktorantka w Zakładzie Ukrainistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2009–2014 studia historyczne w Instytucie Historii UWr (specjalizacja nauczycielska), ukończone obroną pracy magisterskiej pt. Przestępczość kryminalna we Wrocławiu 1945–1948 w świetle prasy lokalnej, promotor dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr. W latach 2012–2017 studia filologiczne w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr (kierunek: Filologia ukraińska, specjalizacja translatoryczna). Obecnie przygotowuję rozprawę doktorską, pod kierunkiem dr hab. Przemysława Jóźwikiewicza, prof. UWr  (roboczy tytuł: Ukraińskie i polskie słownictwo kolejowe – studium porównawcze).

Wyniki prowadzonych dotychczas badań wokół leksyki kolejowej publikowałam m.in.
w czasopiśmie „Lingustische Treffen in Wrocław” (2020 vol. 16; 2021 vol. 19) oraz pracach zbiorowych: Słowiańskie inspiracje : język, literatura, kultura (2018), Nasz język ojczysty – różne oblicza tożsamości (2018), Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia I (2018).

Zainteresowania badawcze: historia Polski (lata 1918-1956), historia Dolnego Śląska
(ze szczególnym uwzględnieniem aspektu społeczno-gospodarczego), historia kolejnictwa, dydaktyka historii i wiedzy o społeczeństwie (na różnych etapach nauczania), słownictwo
z zakresu kolejnictwa (głównie: terminologia, profesjolekt), chrematonimia (ze szczególnym uwzględnieniem aspektu kolejowego), słowniki techniczne przełomu XIX i XX wieku – historia i pespektywy badawcze, zastosowanie teorii bibliografii w piśmiennictwie z zakresu kolejnictwa, historia bibliotek technicznych, źródła informacji w pracy slawisty.

Dorobek naukowy :