Dr. Silvo Torkar

Dr. Silvo TorkarE
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
silvo.torkar [na] zrc-sazu.si
Wizytówka :

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół antroponimii i toponimii w aspekcie historycznym. Zajmuje się geneza nazwisk i toponimów słoweńskich. Szczególnie interesuje go tworzenie toponimów od imion słowiańskich, a także kwestia słowotwórstwa nazw mieszkańców i przymiotników derywowanych od nazw miejscowych.

Ostatnio opublikował książkę Zgodovinska antroponimija in toponimija vzhodne Tolminske (Ljubljana 2020, Založba ZRC) (Historyczna antroponimia i toponimia wschodniej cześci regionu Tolmin). Na konferencji onomastycznej Ономастика Поволжья w r. 2019 wygłosił referat o toponimach Kolezija i Rezija.

Dorobek naukowy :

https://isjfr.zrc-sazu.si/en/node/221

https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/silvo-torkar-sl