Dr. sc. Ivana Vidović Bolt

Dr. sc. Ivana Vidović Bolt, redoviti profesor u trajnom zvanju
Sveučilište u Zagrebu
ividovic [na] ffzg.hr
Wizytówka :

Prof. dr nauk humanistycznych Ivana Vidović Bolt jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Języka Polskiego w Instytucie Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich (Filozofski fakultet, Zagrzeb).

W roku akademickim 1999/2000 pracowała na Uniwersytecie Warszawskim jako lektorka języka chorwackiego. Ukończyła studia italianistyki i polonistyki oraz

studia doktoranckie z zakresu lingwistyki.

Współpracowała przy kilku projektach chorwackich i międzynarodowym, a od 2014 r. do dziś kieruje kilkoma projektami instytucyjnymi.

Opublikowała: fleksija.pl/ Promjenjive vrste riječi u poljskom jeziku, Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji I., Rječnik hrvatskih animalističkih frazema, podręcznik do konwersacji, ponad 70 tekstów naukowych w publikacjach chorwackich i międzynarodowych. Regularnie bierze udział na konferencjach naukowych (w Chorwacji i za granicą) i wykłada(ła) w Chorwacji, Polsce i Australii.

Zainteresowania naukowe: frazeologia, frazeografia, leksykologia, translatologia, socjolingwistyka, nauczanie języka jako obcego.

Przewodniczącą Zagrzebskiego Koła Językowego (2004/2005), zastępcą redaktor naczelnej pisma „Strani jezici” oraz przewodniczącą Chorwackiego Towarzystwa Filologicznego (2011-2014), od 1 października 2020 r. jest kierownikiem Katedry Języka Polskiego i Literatury Polskiej.

Od lutego 2020 r. jest prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu w Zagrzebiu.

Dorobek naukowy :

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/21398https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/21398