dr Mateusz Wiśniewski

dr Mateusz Wiśniewski
Uniwersytet Wrocławski
mateusz.wisniewski [na] uwr.edu.pl
Wizytówka :

2016 – doktorat w zakresie językoznawstwa, rozprawa Przekład i transformacja tekstu czeskiego libretta operowego na potrzeby współczesnych polskich inscenizacji 

Zainteresowania naukowe: 

  • Funkcjonalne aspekty przekładu artystycznego 
  • Czeskie i polskie gatunki wypowiedzi dziennikarskiej 
  • Komunikowanie zjawisk kultury 
  • Praktyka Public Relations 
  • Zarządzanie w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych 
  • Teatr operowy w ogóle i libretta operowe w szczególności 
  • Zapożyczenia w języku czeskim i onomastyka ze szczególnym uwzględnieniem toponimów (nazwy Nowego Świata) 
Dorobek naukowy :

https://www.ifs.uni.wroc.pl/o-instytucie-2/pracownicy-ifs-2/613-wisniewski-mateusz