dr Łukasz Trzeciak

dr Łukasz Trzeciak 
Akademia Pomorska w Słupsku
lukasz.trzeciak [na] apsl.edu.pl
Wizytówka :

Członek Polskiego Towarzystwa Onomastycznego, Instytutu Badań Ormiańskich oraz Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Redaktor językowy czasopisma naukowego „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (rocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie i Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie); biegły sądowy z zakresu językoznawstwa (specjalność: językoznawstwo polskie) przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie; przewodniczący Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Miasta Koszalina.

Dorobek naukowy :

https://sites.google.com/site/poltowonomastyczne/home/czlonkowie/lukasz-trzeciak