dr Henryk Duszyński-Karabasz

dr Henryk Duszyński-Karabasz
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
mail: hrdk [na] ukw.edu.pl, henryk_duszynski [na] interia.pl
Wizytówka :

Adiunkt na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Wydział Językoznawstwa, Katedra Badań nad Kontaktami Językowymi). Absolwent lingwistyki stosowanej (j. rosyjski z j. niemieckim), filologii bałkańskiej, filologii polskiej i etnologii oraz dwóch kierunków studiów podyplomowych (nauczanie języka polskiego jako obcego, kształcenie tłumaczy języka rosyjskiego). Zainteresowania naukowe: onomastyka na pograniczach językowych (polsko-rosyjskim, polsko-białoruskim, polsko-niemieckim), antroponimia, zoonimia, urbanonimia i  wikonimia (nazwy ulic miast Białorusi oraz miasteczek i wsi Kujaw i Krajny), chrematonimia, glottodydaktyka, etnologia. Autor pracy doktorskiej pt. Antroponimia parafii prawosławnych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w II połowie XIX i w początkach XX wieku, obronionej w 2016 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (promotor: dr hab. Teresa Pluskota, prof. UKW).

Dorobek naukowy :

https://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/henryk_duszynski/