dr hab. Alicja Nowakowska

dr hab. Alicja Nowakowska
Uniwersytet Wrocławski
Wizytówka :

emerytowana profesor UWr, autorka książki Świat roślin w polskiej frazeologii, tematycznego słownika frazeologicznego oraz licznych artykułów poświęconych frazeologii i frazeoonomastyce; członkini zespołu opracowującego polską część Słowiańskiego atlasu onomastycznego.

Dorobek naukowy :

link