dr Bogumił Gasek

dr Bogumił Gasek
Uniwersytet Wrocławski
bogumil.gasek [na] uwr.edu.pl
Wizytówka :

p.o. kierownik Zakładu Języka Rosyjskiego

Nainteresowania naukowe: przekładoznawstwo, krytyka leksykograficzna, leksykografia przekładowa, bilingwizm, współczesny język rosyjski, interferencja leksykalno-semantyczna, dydaktyka przekładu, język sportu, lingwistyka medialna, rosjoznawstwo, akcentologia, rosyjski i polski dyskurs polityczny, nazwy własne w translatoryce i leksykografii

Dorobek naukowy :

https://www.ifs.uni.wroc.pl/o-instytucie-2/pracownicy-ifs-2/32-gasek-bogumil