dr Beata Afeltowicz

dr Beata Afeltowicz
Uniwersytet Szczeciński
beata.afeltowicz [na] wp.pl
Wizytówka :

Zainteresowania naukowe: nazwy własnych w różnych aspektach ich funkcjonowania, chrematonimia, onomastyka literacka, nazwy własne w mediach, głównie w prasie; toponimy w różnych okresach czasowych, od nazw słowiańskich, poprzez niemieckie, aż po współczesne nazwy polskie na Pomorzu Zachodnim

Członkostwo w instytucjach naukowych: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (sekretarz Oddziału w Szczecinie)

Dorobek naukowy :

LINK