dr Bartosz Juszczak

dr Bartosz Juszczak
Uniwersytet Wrocławski
bartosz.juszczak [na] uwr.edu.pl
Wizytówka :

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na szeroko rozumianej problematyce Słowiańszczyzny, a przede wszystkim językoznawstwa słowiańskiego w aspekcie synchronicznym i diachronicznym i w perspektywie konfrontatywnej. Badania te swoim zakresem obejmują obszary stricte lingwistyczne: dialektologia miejska, językoznawstwo typologiczne, onomastyka jak i kulturowo-społeczne. Aktualnie koncentruję się na opisie i konfrontacji tendencji analitycznych i syntetycznych w wybranych współczesnych językach słowiańskich (grupa zachodnia, wschodnia i południowa) w zakresie morfologii i podsystemu leksykalnego.

Dorobek naukowy :

https://www.ifs.uni.wroc.pl/o-instytucie-2/pracownicy-ifs-2/728-juszczak-bartosz