doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.

doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.
Trnavská univerzita, Slovensko 
andrej.zavodny [na] truni.sk
Wizytówka :

Oblasť vedeckého záujmu: onomastika (teoretická onomastika, toponomastika), dialektológia

Výber z členstiev v organizáciách:

-člen Kalendárovej komisie pri Ministerstve kultúry SR,

-člen Slovenskej jazykovednej spoločnosti,

-člen predsedníctva Slovenskej onomastickej komisie pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV,

-člen Komisie pre slovanskú onomastiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov (od roku 2014),

-predseda pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Trnave (od roku 2015),

-člen Kodifikačnej a pravopisnej komisie pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV (od roku 2021)

Dorobek naukowy :

https://pdf.truni.sk/katedry/ksj/pracovnici?zavodny